مشاهده و دانلود فیلم های آموزشی مهندس منیفی در آپارات مشاهده و دانلود فیلم های آموزشی مهندس منیفی در آپارات

ارتباط با دانش آموزان - اصول اختصاصی تدریس مهندس منیفی در هنرستان - سخنرانی میان ترم مهندس منیفی - راهنمای پروژه وبلاگ هنرستان - معرفی مجموعه فرمهای مدیریت کارگاههای فنی درهنرستانها
ارتباط با دانشجویان - اصول اختصاصی تدریس مهندس منیفی در دانشگاه - شرایط پروژه های پایان دوره کاردانی - جدول محاسبه نمره پروژه - لیست تمرینات C++
ارتباط با همکاران - شرح وظایف معاون فن آوری آموزشی - جدول کارهای روزانه معاون فن آوری آموزشی - نمونه سند بهبود وضعیت آموزشگاه از نظر ICT - مالکیت معنوی در آموزشگاهها -
بسته های آموزشی - بسته آموزشی تدریس مبتنی بر ICT مهندس منیفی - بسته آموزشی آموزش بلاگفا -
دانلودها- پوسترهایی برای نصب در دفتر دبیران - پوستر هایی برای نصب در فضای آموزشی- فیلم های آموزشی ساخت وبلاگ -

فرم صورتجلسه در معاملات و مشاجرات شخصی و روش بهینه برای مذاکره

فرم صورتجلسه در معاملات و مشاجرات شخصی و روش بهینه برای مذاکره

برای داشتن یک مذاکره موفق باید شرایط زیر را در نظر بگیرید و انجام بدهید

1- باید حتما قبل از شروع مذاکرات دستور جلسه را تعیین نمایید تا کسی در مذاکرات از موضوع اصلی بیرون نرود

2- دبیر جلسه داشته باشید و به کسی اجازه ندهید نظم جلسه را به هم بزند

3- در شروع جلسه صورتجلسه شماره 1 را توسط طرفین امضاء بگیرید و بعد وارد مذاکرات اصلی بشوید

متن 1  صورت جلسه اختصاصی جلسه اول و شروع مذاکرات


صورتجلسه 

در تاریخ      ----            در ساعت ----   -  در محل  -----          ---    -----        جلسه ای با حضور آقایان / خانم ها ...-    --    --    -.  با  شماره ملی -    --    --    --    --    - و    --    -- --    -- --    -- --    -- --    -- به عنوان گواه/گواهان تایید امضاء و    فی مابین آقایان /خانم ها  1: --    -- --    -- --    -- --    -- با  شماره ملی    -- --    -- --    -- -- و    2:  --    ---    -- با  شماره ملی  --    -- --    -- --  و   3: --    -- --    -- با  شماره ملی  --    -- --    -- --    -- تشکیل گردید تا در خصوص مسائل مالی فی مابین این چهار نفر اتخاذ تصمیم گردد . طرفین در ابتدا ی جلسه موارد زیر را قبول نمودند .

1- طرفین توافق نمودند با حسن نیت و آرامش و دقت در این جلسه و جلسات احتمالی بعدی شرکت نمایند .

2- طرفین توافق نمودند تا اگر بین خود به توافق نرسیدند هر طرف یک نفر وکیل یا کارشناس خبره  به عنوان داور مورد رضایت خود معرفی نمایند تا در موارد اختلافی تصمیم گرفته و تصمیم داور خود را تمکین نمایند .

3-   طرفین توافق نمودند که اگر برای حل مشکلات مالی فی مابین مجبور شدند به دادگاه ها یا مراجع قضایی و دادگستری و شورای حل اختلاف و مانند آنها مراجعه نمایند اولا تمام طرفها در تاریخ دادگاه در محل دادگاه شخصا یا توسط وکیل خود حاضر گردند و دوما  هر طرف که در دادگاه رای به محکومیت او صادر گردد ملزم به پرداخت کلیه هزینه های دادسرا وتمام هزینه های جانبی مانند حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر و مانند آنها به طرف های دیگر  باشد .

3- طرفین روز .............. ساعت ................. مکان ............................. را به عنوان زمان جلسه بعدی خود معین نمودند.
بعد از اینکه این برگه امضاء شد حالا وارد دستور جلسه شوید .متن 2 صورت جلسه عمومی

باسمه تعالی

صورتجلسه 

در تاریخ      /     /   13     در ساعت ----   -  در محل   -----          ---    -----        جلسه ای با حضور آقایان/خانمها-  ..... ... ..... ... ..... ...با شماره ملی      ..... ... ..... ... ..... ... ..... ...   و ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....  ...  به عنوان گواه/گواهان تایید امضاء و  فی مابین آقایان/خانم ها 1- .... ... ..... ... ..... ...  شماره ملی  ..... ... ..... ... ... و  2- ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... با  شماره ملی   ..... ... ..... ... ..... ... و    3 -  ..... ... ..... با  شماره ملی        .. ..... ... ..... ... ..... ... ..... ...  تشکیل گردید تا در خصوص  ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... ...... ...... ....   ..... .. ...... ...... ...... ...... ...... ........ ....   اتخاذ تصمیم گردد . طرفین در این جلسه موارد زیر را قبول نمودند .


1- طرفین تاریخ............. ساعت .................... مکان ......................... را به عنوان زمان جلسه بعدی خود انتخاب نمودند.

2- طرفین توافق نمودند که ....................................


برخی اصطلاحات در قراردادها

 گاهی اصطلاحاتی در قرار دادها وجو د دارد که باید معنی آنها را بدانید هرگز بدون دانستن معنی تمام متن و کلمات هیچ قراردادی را امضاء نکنید 


خیار = اختیار فسخ قرارداد

خیار تدلیس = اختیار فسخ قرارداد در صورت عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد

خیار غبن = اختیار فسخ قرارداد در صورت عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله که به زیان دیده بعد از آگاهی به غبن حق فسخ می دهد.

لدی الفسخ = به هنگام فسخ معامله

خسارت تاخیر تادیه = خسارت تاخیر در پرداخت وجه نقد و پول بعد از تاریخ سر رسید معین شده

خسارت عدم انجام تعهد = خسارت وارده به یکی از طرفین معامله در صورت عدم انجام تعهدات طرف مقابل 

 

متن رسید قرض دادن پول نقد بین افراد

دانشجویان عزیز توجه داشته باشید که  هرگز به کسی پول نقد قرض ندهید مگر آنکه مطابق فرم زیر از او رسید دریافت نمایید و شرایط زیر را رعایت نمایید و گرنه  ممکن است هرگز برای بار بعدی پول خود را نبینید پس اکیدا درخواست دارم مراقب خود و پولتان باشید حتی اگر به عوض پول خود چک یا سفته دریافت می کنید باز هم قرار داد زیر را بنویسید و در آن در قسمت شرایط شماره چک و سفته ای که به عنوان ضمانت دریافت کرده اید را بنویسید . این فرم را در Word کپی کرده و مرتب کنید .


باسمه تعالی

قرار داد اعطای وام به صورت پول نقد ( یا قرض دادن پول نقد ) بین افراد

اینجانب  .........    .........    ..   فرزند ...... .......    به کد ملی .........   . .. ..... به عنوان وام گیرنده 

در حضور شهود زیر اقرار نموده و گواهی می دهم  که در تاریخ  ...../ ...../ ........ 

مبلغ  ..... {به عدد} ..... تومان (.......{به حروف}...... تومان ).. .... از 

آقای /خانم .........    .........    .........  /وام دهنده ، 

 دریافت نموده ام و متعهد می گردم  حداکثر  تا  تاریخ ... ..  / ... .... / ... ...    

کل  مبلغ فوق  را  با شرایط زیر این سند به  ایشان عودت بدهم و 

در صورت تاخیر روزانه مبلغ ..... ..... ..... ..... تومان به عنوان خسارت تاخیر تادیه به ایشان بپردازم .

شرایط :

1- این پول به منظور- سرمایه گذاری- شراکت در سرمایه گذاری- قرض الحسنه 

یا ............................................................ تحویل شده است.

2- این پول بعد از محاسبه سود و زیان معامله .................................................................. 

باید عودت داده شود .

3- چنانچه وام گیرنده از عودت وجه و تسلیم بدهی خود در این قرارداد استنکاف نماید 

آقای/خانم ............................ به شماره ملی .............................. به عنوان 

ضامن وام گیرنده را ضمانت نموده است و تعهد می کند بدهی او را بپردازد .

نام و نام خانوادگی ضامن – امضاء – اثر انگشت

(اگر چند ضامن لازم است این جمله را برای آنها تکرار کنید)

 

 

4- اطلاعات کپی کارت ملی و آدرس و تلفن ضامن و وام گیرنده که ضمیمه است 

به عنوان آخرین آدرس وام گیرنده مورد تایید قرار گرفته و در محاکم قضایی 

در صورت نیاز مرجع آدرس ایشان بوده و هرگونه اخطاریه و احضاریه و پیامک 

به آدرس وشماره های فوق به منزله دریافت احضاریه است و وام گیرنده حق 

هیچگونه اعتراضی به آنرا ندارد مگر آنکه تغییر آدرس خود را کتبا به وام دهنده اعلام کرده باشد .

5- چنانچه وام گیرنده و ضامن های ایشان از عودت وجه و تسلیم بدهی خود در این قرارداد استنکاف 

نماید و وام دهنده برای احقاق حقوق خود به مراجع قضایی و انتظامی و دادگستری و دادگاه و مانند آنها 

مراجعه نماید کلیه هزینه های وکیل و دادگاه و ابطال تمبر و مانند آنها 

به عهده وام گیرنده است و باید علاوه بر اصل وام و خسارت تاخیر تادیه به وام دهنده بپردازد .

6- وام گیرنده تعداد ................. فقره  چک/سفته به شماره های ....... ....... ....... ....... و جمعا به مبلغ  ....... ....... ....... ....... تومان به وام دهنده تحویل داده که وام دهنده در تاریخ های نوشته شده روی آنها وجه آنها را دریافت نماید، کپی آنها ضمیمه شده است و طرفین روی کپی ها را امضاء کرده اند .

 

نام و نام خانوادگی امضاء اثر انگشت

 

نام و نام خانوادگی امضاء شاهد1                                                            نام و نام خانوادگی امضاء شاهد2

 

تذکرات :

1- حتما دو نفر مرد شاهد بر قرارداد قرض پول خود بگیرید

2- حتما مبلغ جریمه تاخیر تادیه را تعیین نمایید البته می توانید در زمان پس گرفتن پول آنرا ببخشید .
قسمتی از قوانین کار

برای مشاهده قسمتی از قوانین کار روی ادامه مطالب کلیک نمایید .....


 

ادامه مطلب